Doula

Kinga Pukowska

Kinga Pukowska, członkini Stowarzyszenia Doula w Polsce, doula certyfikowana.

Ukończyłam szkolenie „Warsztaty szkoleniowe DONA dla Doul” zorganizowane przez Stowarzyszenie Doula w Polsce w kwietniu 2012 roku.

 

 

Ponadto uczestniczyłam w:

 • szkoleniu „Zastosowanie chust Rebozo” organizowane przez Fundację Rodzić po Ludzku (kwiecień 2013),
 • Konferencji Szkoleniowej Stowarzyszenia Doula w Polsce „Laktacja i doula w Polsce” (czerwiec 2013),
 • II Konferencji Członkowskiej Stowarzyszenia Doula w Polsce „Doulowanie na co dzień” (czerwiec 2013),
 • Konferencja Fundacji Rodzić po Ludzku „Nowy standard w położnictwie. O pozycjach wertykalnych, pierwszym kontakcie i wdrażaniu dobrych praktyk” (maj 2013).
 • III Konferencji Członkowskiej Stowarzyszenia Doula w Polsce „Doula w zgodzie z…” (czerwiec 2014), której była współorganizatorem.

Jako matka trojga dzieci (najstarsze urodzone w 2004 roku) oraz poprzez swoje zaangażowanie w chustonoszenie od lat wspiera młodych rodziców na początku ich nowej drogi.

 

Słowo Doula pochodzi z języka greckiego, oznacza kobietę, która służy. Współczesna doula to kobieta doświadczona w swoim macierzyństwie, która w profesjonalny sposób wspiera fizycznie i emocjonalnie kobietę w czasie ciąży, porodu oraz połogu. Dzięki odpowiednim kursom i szkoleniom doula ma dużą widzę o fizjologicznym przebiegu porodu oraz możliwych zachowaniach rodzącej w trakcie jego trwania. Towarzyszy kobiecie w pierwszych dniach macierzyństwa, wspiera jej kompetencje, pomaga oswoić nowe emocje, również te negatywne. Doula nie zastępuje osoby towarzyszącej, pomaga we wspieraniu rodzącej często angażując i wspierając również partnera.

Korzyści wynikające z obecności douli przy porodzie zostały potwierdzone badaniami (źródło Fundacja Rodzić po Ludzku):

 • skraca się czas porodu,
 • zmniejsza się ryzyko porodu zabiegowego czy cesarskiego cięcia,
 • rodząca lepiej radzi sobie ze skurczami, ma mniejszą potrzebę sięgnięcia po środki przeciwbólowe,
 • pogłębia się więź i poprawia współpraca między rodzącą a jej partnerem,
 • rodząca ma większe poczucie kompetencji jako matki,
 • rzadziej występują problemy z karmieniem piersią.

Nie wiadomo dokładnie jaki mechanizm odpowiedzialny jest za ten efekt. Naukowcy sugerują, że chodzi prawdopodobnie o to, że wskutek działań douli zmniejsza się poziom wydzielania hormonów stresu – adrenaliny i noradrenaliny, odpowiedzialnych za spowolnienie akcji porodowej.

Doula nie może zastąpić położnej. Najczęściej nie ma wykształcenia medycznego i jej rola polega na zapewnieniu fizycznego i emocjonalnego wsparcia kobiecie rodzącej. Znane są jej techniki niefarmakologicznego łagodzenia bólu, masażu, pomaga wybrać dogodną dla rodzącej pozycję, wspiera jej wysiłki i motywuje do dalszych działań. Doula zapewnia nieprzerwaną obecność jednej osoby w czasie trwania porodu. Jest zaangażowana w opiekę tylko nad jedną kobietą, może stać się łącznikiem pomiędzy rodzącą a personelem medycznym.

Obecnie prowadzę projekt „Jestem Doulą. Rozmowy z kobietami wspierającymi inne kobiety u progu ich macierzyństwa”, którego celem jest propagowanie douli jako zawodu i powołania, wyjaśnianie i informowanie na czym polega jej rola zarówno przed, w trakcie jak i po porodzie. Są to rozmowy również o wspieraniu nie tylko kobiety ale i jej partnera, o dobrej współpracy z położnymi, o warsztacie douli i jej szkoleniach, o doświadczeniach i nadziejach na przyszłość. Zachęcam do lektury!